Temperaturgivarenheter

 
Exakt temperaturmätning och temperaturstyrning krävs av flera orsaker inklusive säkerhet, materialstabilitet, avkastningsoptimering och kvalitet; faktum är att temperaturen är det mest uppmätta värdet inom alla processer.

 

Beroende på applikationen används antingen termoelement eller RTD-givare för industriell temperaturmätning, dock går det även att tillämpa andra givartyper såsom termistorer, IR-givare och halvledare.

 

Både termoelement och RTD-givare är i sig ömtåliga anordningar som är mottagliga för både mekaniska krafter och elektriska störningar.

 

Eftersom industriella kontrollsystem förlitar sig på stabila och noggranna ingångssignaler som är fria från brus och yttre störningar, är det rimligt att temperaturgivare måste skyddas från externa krafter som föreligger vid mätpunkten, såsom tryck eller vibrationer.

 

Vanligtvis skyddas temperaturgivare genom att man för in det ömtåliga givarelementet i en skyddsmantel som fylls och packas med keramiskt pulver.  Detta skyddar givaren mot vibrationer och potentiellt aggressiva processmedier som kan skada elementet.

 

Pt100-givare med mantel i rostfritt stål och fria ledarändar Termoelementgivare med mantel i rostfritt stål och kontaktanslutningar


För att göra en temperaturgivarenhet komplett, monteras vanligtvis ett anslutningshuvud till givaren. Detta gör det möjligt att ansluta givartrådarna antingen till en plint eller en temperaturtransmitter. Olika huvudtyper finns tillgängliga beroende på applikationen och om temperaturgivaren är installerad i ett farligt område. Om en temperaturtransmitter är monterad, måste den även vara ATEX-certifierad om den är installerad i ett farligt område.

 

 

Val av standardmässiga huvudtyper

Med tillstånd av: www.kp-as.com

 

För att göra givarna lämpliga för användning inom industriell processtyrning, krävs det specifika konstruktionsmaterial, processanslutningar och mått specifika för individuella applikationer.  Ett brett utbud givarenheter av industristandard finns tillgängliga och kan anpassas för att uppfylla exakta processkrav.

 

 

Temperaturgivare med anslutningshuvud för transmitter Temperaturgivare inklusive gängad processanslutning Temperaturgivare för livsmedelsindustrin
Med tillstånd av: www.kp-as.com    

 

En “huvudmonterad” temperaturtransmitter monteras ofta inuti anslutningshuvudet. Transmittern förstärker lågnivå-givarsignalen och säkerställer att det finns en noggrann, stabil signal till kontrollsystemet. Isolerade temperaturtransmittrar rekommenderas eftersom de förbättrar signalkvaliteten ytterligare genom att filtrera bort brus och elektromagnetisk störning.

 

Ytterligare fördelar med att använda en temperaturtransmitter inkluderar förmågan att linjärisera signalen och alternativet att inkludera en lokal display som i den fältmonterade transmittern 7501.

 

Alternativt kan en plint monteras på anslutningshuvudet och givarsignalen skickas till en temperaturtransmitter monterad på en DIN-skena.  I detta fall måste ett noggrant övervägande göras gällande inducerad störning och försämring av givarsignalen. Detta är vanligt i samband med förlängda kabellängder mellan givaren och temperaturtransmittern.

 

PR 5437A huvudmonterad 2-tråds temperaturtransmitter med HART 7 PR 6337A 2-tråds HART-temperaturtransmitter monterad på en DIN-skena PR 7501 fältmonterad HART-temperaturtransmitter

 

Transmittrar finns även tillgängliga som stödjer enkel integration i fältbuss och digitala scheman såsom HART, Foundation Fieldbus, Profibus och IO link. PR 5350 huvudmonterad transmitter och PR 6350 transmittrar monterade på DIN-skena stödjer både Foundation Fieldbus och Profibus PA i samma anordning, samtidigt som PR 5335, 5337, 5437, 6335, 6337 är HART-temperaturtransmittrar.

 

Även om dessa givarenheter kan användas direkt, kräver industriella applikationer ofta att temperaturgivaren kan bytas ut enkelt, placeras i svåråtkomliga platser eller utsättas för tryck eller flödeshastigheter som kan orsaka skada.

 

Lagringstankar och rörledningar kräver t.ex. en temperaturgivare som lätt kan bytas ut utan att processmaterial läcker eller utan behovet att tömma systemet.  Detta problem går att lösa med hjälp av dykrör eller skyddsfickor.

 

Dykfickor används för att skydda temperaturgivare mot skador från överdrivet tryck, höga flödeshastigheter och frätande påverkan. Dessutom möjliggör de utbyte av givaren utan behovet att tömma systemet eller processen. Skyddsfickor utformade för högtrycksapplikationer är oftast bearbetade från stångmaterial för att säkerställa integriteten. Dykrör för användning i lågtrycksmiljöer kan tillverkas från rör med en svetsad sluten ände. I normala fall fäster man dykfickan i processen antingen genom en gängad anslutning eller genom svetsning. Efter detta för man in temperaturgivaren i dykfickan och fäster den.

 

Beroende på applikationen, måste dykfickan specificeras så att det uppfyller processtekniska krav.

Skyddsficka från stångmaterial med gängad processanslutning Framställt dykrör med gängad processanslutning Skyddsficka för insvetsning
Courtesy: www.kp-as.com    

 

Du hittar mer information om PR electronics sortiment av temperaturtransmittrar och signalbehandlingsprodukter här.

 

Tillbaka till PR Knowledge Library

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(20 röster)