Sp14: Der står “SE.BR” på mit 57xx-display. Hvad betyder det?

 

 

Svar: Der står SE.BR, når der registreres en følerfejl på det tilsluttede indgangssignal. 57xx kan registrere et afbrudt termoelement, en afbrudt eller kortsluttet Pt100 føler samt en defekt 4-20 mA sløjfe.

 

SE.BR kan også blive vist, hvis man enten har fejl-fortrådet eller hvis man har fået programmeret til forkert signaltype.