F14: Det står SE.BR på skärmen till 57xx. Vad betyder det?

 

 

Svar: Texten SE.BR dyker upp när ett givarbrott upptäcks. 57xx kan identifiera ett brutet termoelement, en bruten eller kortsluten resistanstemperaturgivare och en bruten insignal på 4–20 mA loopen.


Texten SE.BR visas även om ingången är kopplad till fel terminaler eller om fel ingångstyp valts efter att displayen har konfigureras.