Tuote tarkastelussa: PR electronics 9203B Ex-erotin digitaalilähtöviesteille (solenoidi-/hälytinohjain)

 
Lue lisää PR 9203B:stä ja miten se voi sinua auttaa.

 

a) Mikä on “ohjain”?

  • Ohjain on laite, joka lähettää ohjausjännitteen tai määritellyn energiatason toiselle laitteelle / toisille laitteille. Jännitelähde on eräässä mielessä ohjain, koska se “lähettää” määritellyn energiatason toisille laitteille.

 

b) Mitä määriteltyjä energiatasoja 9203B pystyy lähettämään?

  • Jokaisessa 9203B:ssä on 3 erilaista lähtöä. Kukin tuottaa tarkasti määritellyn suurimman jännite- ja virtatason normaaliolosuhteissa. Jos PR 9203B vikautuisi tietyllä, määritellyllä tavalla, saattaisi kunkin lähdön suurin jännite- ja virta-arvo nousta. Nämä nousseet jännite- ja virtatasot, sekä kunkin lähdön vikatilanteen suurimmat kapasitanssi- ja induktanssitasot “entity- parametrit” on määritelty tuotteen PR 9203B käyttöohjeessa.

 

c) Miten entity-parametreja käytetään?

  • Koska laitteen entity-parametrit määrittelevät sen sähköiset ominaisuudet vikatilassa, voidaan järjestelmään liitettyjen laitteiden ja niiden johdotuksen entity-parametrien avulla selvittää muodostavatko ne yhdessä ”luonnostaan vaarattoman” järjestelmän.

 

d) Mitä on luonnostaan vaaraton (Ex i) järjestelmä?

  • Tässä järjestelmässä käytettävissä oleva sähköinen ja lämpöenergiataso on niin matala, että räjähdysvaarallisen ilmanalan sytytystä ei voi tapahtua.

 

e) Missä 9203B Ex-erotinta käytetään?

  • PR 9203B käytetään kaikkialla, missä luonnostaan vaarattoman tason energiaa on lähetettävä räjähdysvaarallisessa ilmanalassa sijaitseville Ex-luokitelluille solenoideille ja hälytyslaitteille. Tällaisia sovelluksia on yleisesti kemikaali- ja petrokemian tehtaissa (esim. öljynjalostamot).

 

f) Voiko PR 9203B:tä käyttää muuntamaan vakiolaite (ei-Ex) luonnostaan vaarattomaksi?

  • Ei. Vakiolaitteelle (ei luonnostaan vaaraton) ei ole määritelty entity-parametreja, joten 9203B:n liitännän vakiosolenoidiin ei voi päätellä olevan luonnostaan vaaraton.

 

g) Onko olemassa mitään laitteita, jotka katsotaan luonnostaan vaarattomiksi, mutta joille ei ole määritelty entity-parametreja?

  • YKyllä. Yksinkertainen laite, kuten kytkin tai LED ei välttämättä tarvitse entity-parametreja, mutta se määritellään silti luonnostaan vaarattomaksi. Tämä siksi, että tällaiset laitteet eivät voi tuottaa tai varastoida energiaa yli määritellyn matalan tason. Tällaisten yksinkertaisten laitteiden ohjaukseen tai mittaamiseen tarvitaan kuitenkin luonnostaan vaaraton laite. 
 

Onko tämä tieto hyödyllinen?

 

Anna meille arvosana