Produkt i fokus: PR electronics 9203B driv- / matningsdon

 
Få en introduktion till 9203B och vad den kan göra för dig.

 

a) Vad är en “drivare”?

  • En drivare är en enhet som matar ut en strömsignal eller specifik energinivå till andra enheter. På ett sätt är en strömförsörjning en drivare eftersom den “matar ut” en specifik energinivå till andra enheter.

 

b) Vilken specificerad energinivå matar driv- / matningsdonet 9203B ut?

  • Varje 9203B har tre olika utmatningar. Var och en tillhandahåller en specificerad toppnivå med spänning och ström under normala förhållanden. Om 9203B slutar fungerar på vissa definierade sätt, kan det inträffa att toppnivån med spänning eller ström vid varje utgångsnivå ökar. Dessa ökade ström- eller spänningsnivåer och den maximala nivån på kapacitans och induktans som finns vid varje utgång under felförhållanden specificeras i 9203B "enhetsparametrar".

 

c) Hur används enhetsparametrar?

  • Eftersom en enhets enhetsparametrar definierar dess elektriska egenskaper under felförhållanden, går det att jämföra enhetsparametrarna för olika anslutna enheter för att hjälpa fastställa om enheterna och kablaget som ansluter dem utgör ett “egensäkert” system.

 

d) Vad är ett egensäkert (I.S.) system?

  • Detta är ett system där nivån av tillgänglig elektrisk och termisk energi är så låg att antändning av en brandfarlig atmosfär inte kan uppstå.

 

e) Var används driv- / matningsdonet 9203B?

  • 9203B används när egensäkra energinivåer, såsom certifierade magnetventiler och larm, måste skickas till enheter i en brandfarlig atmosfär. Denna typ av applikation återfinns vanligtvis inom kemiska anläggningar och petrokemiska anläggningar (t.ex. oljeraffinaderier).

 

f) Kan man använda 9203B för att göra en standardmässig (icke-I.S.) enhet egensäker?

  • En standardmässig (icke egensäker) enhet har inga definierade enhetsparametrar, vilket innebär att man inte kan fastställa egensäkerheten hos en 9203B i anslutning till en standardmässig magnetventilspole.

 

g) Finns det några enheter som anses vara egensäkra men som inte har några definierade enhetsparametrar?

  • I vissa fall kan det hända att en enkel enhet såsom en brytare eller LED inte kräver enhetsparametrar, men skulle fortfarande betraktas som egensäker. Detta eftersom dessa typer av enheter inte kan generera eller lagra mer än en specificerad låg energinivå. Enkla enheter såsom denna kräver fortfarande en egensäker enhet för att kunna strömsättas eller mätas. 
 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss