Kemikaalivirran ja säiliön pinnan valvonta vedenpuhdistusprosessissa

 
Ensimmäisiä vaiheita kunnallisen jäteveden käsittelyssä on lietteen erottaminen jätevesinesteestä. Tämän erotusprosessin nopeuttamiseksi kemiallista saostajaa eli höydytettä, kuten alumiinisulfaattia, lisätään jäteveteen. Saostaja auttaa lietepartikkeleiden yhteen kertymistä ja selkeytysaltaan pohjalle laskeutumista, jätevesinesteen säilyessä yläosassa.

 

Kemiallista saostajaa säilytetään säiliössä, jonka pinnakorkeutta mitataan. Myös saostajan virtausnopeutta jäteveden virtaukseen mitataan oikean annostelun varmistamiseksi. Jos jäteveteen lisätään liian vähän saostajaa, ei liete erotu täysin nesteestä. Lisäämällä liikaa saostajaa tuhlataan rahaa ja saostajan tehokkuus voi myös heikentyä.

 

Joustavuutta ja erotusta PR 9000 -tuotesarjalla

PR 9106 HART-läpäisevää erotinta voi käyttää syöttämään ja mittaamaan saostajan annostelun virtausmittaria. PR 9106 voi lähettää kaksi erotettua 4…20 mA viestiä. Tässä sovelluksessa yksi viesti menee paikalliskäyttöliittymälle ja toinen piirturille.

 

PR 9202 Pulssierotinta voi käyttää mittaamaan saostajasäiliön kelluvia pintakytkimiä, erottaen ja suojaten ohjausjärjestelmän digitaalituloja jännitetransienteilta ja maavirtasilmukoilta.

 

PR 9106 on erittäin joustava – se pystyy mittaamaan aktiivista tai passiivista virtatuloa ja tuottamaan aktiivisen tai passiivisen virtalähdön. PR 9202 mittaa kosketin- tai Namur-anturiviestejä ja sen voi tilata sulkeutuvalla tai avautuvalla kosketinlähdöllä tai NPN-transistorilähdöllä. PR 9106 ja PR 9202 -laitteiden Ex i -versioita on saatavana Ex-tilaan 0 / Division 1 sijoitettujen anturien mittaamiseen.

 

Tässä sovelluksessa PR 9106- ja PR 9202 -moduulit voidaan varustaa PR 4511 Modbus-näyttö/ohjelmointiyksiköllä. Tämä irrotettava käyttöliittymä siirtää Modbus RTU -tietoa, antaen Modbus-masterin valvoa kunkin moduulin I/O- ja tilatietoja. PR 4511 -näyttö näyttää myös yksilöllisen, 5-merkkisen tag-numeron ja antaa helposti ymmärrettäviä vikaviestejä moduulin tai anturin vikaantuessa.