Overvågning af kemikalieflow og tankniveau i en spildevandsbehandlingsproces

 
Et af de første trin i behandling af spildevand er separation af slammet fra den flydende fraktion. Denne separationsproces fremskyndes ofte ved tilsætning af et kemisk flokkuleringsmiddel som f.eks. aluminiumsulfat til spildevandet. Et flokkuleringsmiddel får slampartikler til at klumpe sammen og falde til bunds i bundfældningsbassinet, mens den flydende del af spildevandet forbliver øverst.

 

Det kemiske flokkuleringsmiddel lagres i en tank, og kemikalieniveauet måles. Flokkuleringsmidlets flowhastighed ud i spildevandsstrømmen måles ligeledes for at sikre korrekt dosering. Hvis der føjes for lidt flokkuleringsmiddel til spildevandet, bliver slammet ikke skilt fuldstændigt fra væsken. Tilføjelse af for meget flokkuleringsmiddel koster penge og kan derudover forringe flokkuleringsmidlets virkning.

 

Fleksibilitet og isolation med PR 9000-serien

Model 9106 HART-transparent repeater kan bruges til at forsyne og måle på flowmåleren til dosering af flokkuleringsmidlet. PR 9106 kan udsende to isolerede 4…20 mA signaler. I denne applikation går det ene signal til et lokalt HMI, mens det andet signal går til en skriver.

 

En 9202 impulsisolator kan anvendes til at måle på flyderkontakterne i flokkuleringsmiddeltanken, idet den yder isolation og beskytter styreenhedens digitale indgange mod transienter og jordsløjfer.

 

PR 9106 er meget fleksibel – den er i stand til at måle på aktive eller passive strømsløjfer og levere aktive eller passive strømsignaler ud igen. PR 9202 måler kontakt- eller NAMUR-følersignaler og fås i versioner med slutte- eller bryde-kontaktudgange eller transistorudgange. Egensikre versioner af PR 9106 og PR 9202 fås til måling på følere, der befinder sig i Division 1/zone 0-områder.

 

I denne applikation kan PR 9106- og PR 9202-modulerne monteres med 4511-kommunikationsenheden. Dette aftagelige interface kommunikerer via Modbus RTU, hvorved en Modbus-master uden videre kan bruges til overvåge hvert moduls I/O og status. PR 4511-displayet viser et unikt 5-cifret tag-nummer og viser letforståelige fejlmeddelelser i tilfælde af, at der måtte opstå fejl på et modul eller en sensor.

 

 

Er disse oplysninger nyttige?

 

Bedøm os

(15 stemmer)