Övervakning av kemikalieflöde och tanknivå i en avloppsreningsprocess

 
Ett av de första stegen i att behandla kommunalt avloppsvatten är att separera slam från avloppsvattenvätskan. För att påskynda denna separeringsprocess lägger man till ett kemiskt flockningsmedel såsom aluminiumsulfat i avloppsvattnet. Ett flockningsmedel hjälper till att klumpa ihop slampartiklar så att de sjunker till botten av sedimenteringsbassängen, samtidigt som avloppsvattenvätskan stannar längst upp.

 

Det kemiska flockningsmedlet lagras i en tank och kemikalienivån mäts. Flockningsmedlets flödeshastighet till avloppsvattnet mäts även för att säkerställa korrekt dosering. Om för lite flockningsmedel tillsätts i avloppsvattnet kommer slammet inte att separeras helt från vätskan. För mycket flockningsmedel innebär slöseri med pengar och kan även minska flockningsmedlets effektivitet.

 

Flexibilitet och isolering med PR 9000-serien

Modellen 9106 HART transparent repeater kan användas för att försörja och mäta den flockningsmedelsdoserande flödesmätaren. PR 9106 kan mata ut två isolerade signaler på 4–20 mA. I denna tillämpning går en signal till en lokal HMI och den andra signalen går till diagramskrivaren.

 

En 9202 pulsisolator kan användas för att mäta flytbrytarna i lagringstanken för flockningsmedel, och ge isolering och skydda styrenhetens digitala ingångar mot spänningstransienter och jordslingor.

 

PR 9106 är mycket flexibel – den kan mäta aktiva eller passiva strömingångar och leverera aktiva eller passiva strömutgångar. PR 9202 mäter kontakt- eller NAMUR-givarsignaler och finns tillgänglig i versioner med normalt öppna eller normalt stängda kontaktutgångar eller NPN-transistorutgångar. I.S.-versioner av PR 9106 och PR 9202 finns tillgängliga för mätgivare i division 1 / zon 0-platser.

 

I denna tillämpning kan PR 9106- och PR 9202-moduler utrustas med 4511 kommunikationsenhet. Detta löstagbara gränssnitt kommunicerar via Modbus RTU, vilket gör det enkelt för en Modbus Master att övervaka modulers I/O och status. Pr 4511-displayen visar ett unikt 5-siffrigt tag-nummer och ger lättförståeliga felmeddelanden vid modul- eller givarfel.

 

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss