Prosessimittaukset syövyttävissä ympäristöissä, suolaveden tai suolaisen ilman johdosta

 
Yksi kenttäinstrumentoinnin tärkeimpiä haasteita offshore- ja marine-sovelluksissa, on asennusympäristön syövyttävä vaikutus.

Näiden vaativien olosuhteiden vuoksi, vakioinstrumenttien kotelomateriaalit, esimerkiksi alumiini, syöpyvät nopeasti ja vaikuttavat mahdollisesti instrumenttien suorituskykyyn ja turvallisuuteen. Esimerkiksi suolavesi voi toimia elektrolyyttinä ja edistää galvaanista korroosiota tällaisissa olosuhteissa.

 

Yleisesti hyväksytään, että sovelluksissa, joissa nämä riskit ovat todennäköisiä, kenttäinstrumenteissa käytetään ruostumattomia teräskoteloita. Esimerkiksi lämpötilaa, painetta, pinnankorkeutta ja virtaa mittaavat kenttäinstrumentit, ovat kaikki alttiina näille elementeille/ilmanalalle, kun niitä asennetaan laivoille tai öljynporauslautoille.

 

Lämpötilan mittaus käyttäen PR 7501 ruostumattomassa teräskotelossa

Öljyinen pilssivesi - veden, öljyisten nesteiden, voiteluaineiden, rasvan, puhdistusaineiden jne. seos - kertyy usein suurten alusten alaosiin. Pilssiveden poistaminen ja vastuullinen säilyttäminen vaatii käsittelyä öljyn-/vedenerottimella. Ennen tätä prosessia, pilssivesi kuumennetaan usein yli 49 °C lämpötilaan, optimaalisen öljynerotuksen mahdollistamiseksi. PR 7501 ruostumattomassa teräskotelossa, antaa paikallisesti selvän indikaation veden lämpötilasta, ja antaa 4…20 mA -lähtöviestin pilssipumpun ohjausjärjestelmälle.

 

Onko tämä tieto hyödyllinen?

 

Anna meille arvosana

(21 ääntä)