Processmätningar i korrosiva miljöer orsakade av saltvatten eller salt i luften

 
En av de främsta utmaningarna som fältinstrument i offshore och marina applikationer står inför är de korrosiva egenskaperna i den miljö de är installerade i.

Dessa svåra förhållanden innebär att vanliga instrumenthöljen – såsom till exempel aluminium – snabbt kan korrodera och potentiellt påverka fortsatt instrumentprestanda och säkerhet.  Saltvatten – till exempel – kan fungera som en elektrolyt och eventuellt främja galvanisk korrosion under sådana omständigheter. 

 

Det är därför allmänt accepterat att kapslingar i rostfritt stål används för relevanta fältinstrument i applikationer där exponering för dessa risker är sannolik. Fältinstrument som mäter temperatur, tryck, nivå och flöde t.ex., kommer samtliga att vara exponerade för väder och vind/klimat när de installeras ombord på fartyg eller oljeplattformar.

 

Temperaturmätning med hjälp av PR 7501 med ett hölje i rostfritt stål

Oljehaltigt slagvatten, en blandning av vatten, oljiga vätskor, smörjmedel och fett, rengöringsvätskor etc. kan ofta ansamlas i fartygsbotten på stora fartyg. För att kunna släppa ut och lagra slagvattnet på ett ansvarsfullt sätt, hanteras det genom en olje-/vattenavskiljare. Före denna process värms slagvattnet ofta upp till över 49°C för att möjliggöra optimal oljeavskiljning. PR 7501 med ett hölje av rostfritt stål kan ge en mycket väl synlig lokal angivelse av vattentemperaturen tillsammans med 4…20mA utgång till länspumpens styrsystem. 

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss