Sähkömoottoreiden laakerien ja käämien lämpötilavalvonta

 
Suuret jätevesien käsittelylaitokset usein luottavat nostoasemiin siirtääkseen jätevettä viemärijärjestelmästä käsittelylaitokseen.

 

Kussakin nostoasemassa voi olla useita lämpötila-antureita, joita aseman operaattori valvoo. Pt100-vastusanturit mittaavat nostoaseman pumppu- ja moottorilaakerien lämpötilaa, kun taas moottorikäämien lämpötilaa mitataan Cu10-vastusantureilla.

 

Joustava ja vakaa valvonta – helpolla ja nopealla asetteluoptiolla

PR 4116 Monitoimivahvistin on hyvä valinta tällaiseen sovellukseen. Koska sitä voi syöttää laajalla AC- ja DC-jännitealueella, on PR4116 helppo asentaa olemassa oleviin ohjauskaappeihin. Se pystyy mittaamaan joko Pt100- tai Cu10-vastusantureita ilman muutostarpeita. Lisäksi sillä on erittäin hyvä pitkäaikaisvakaus, joka eliminoi kalibrointitarpeet tässä sovelluksessa – muut lähettimet saattavat vaatia säännöllistä nollapisteen ja mittausalueen kalibrointia.