Övervakning av elektriskt motorlager och lindningstemperatur

 
Stora avloppsreningsverk, i synnerhet i Nordamerika, förlitar sig ofta på att lyftstationer ska flytta avloppsvatten från avloppssystemet till reningsverket.

 

Varje lyftstation kan ha ett antal temperaturgivare som övervakas av stationsoperatören. Pt100 RTD-enheter mäter lyftstationens pump- och motorlagertemperaturer och Cu10 RTD-enheter mäter motorns lindningstemperaturer.

 

Flexibel och stabil övervakning – med möjlighet till enkel och snabb konfiguration

Den universella transmittern 4116 är ett utmärkt val för denna typ av tillämpning. Eftersom transmittern kan strömsättas med hjälp av ett brett sortiment AC- och DC-spänning, är det enkelt att installera PR 4116 i befintliga kontrollskåp. Den kan mäta både Pt100- eller Cu10 RTD-typer utan modifiering. Dessutom har transmittern väldigt god långsiktig stabilitet, vilket eliminerar behovet av kalibrering i denna tillämpning – andra transmittrar kan kräva regelbunden noll- och spankalibrering. 

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(48 röster)