Yleinen erotussovellus jätevesilaitoksissa, käyttäen lähtöpiiristä voimansa saavaa virtaerotinta 3186B

 
Kirkastetun veden varastosäiliöiden pinnankorkeuden valvonta 4-johdin pintalähettimellä, on jätevesilaitoksissa erittäin yleistä. Haasteena on liittää pintalähettimen aktiivinen lähtöviesti, ohjauslogiikan aktiiviseen analogitulokorttiin.

 

Koska pintalähetin on ulkoisella apujännitteellä syötetty 4-johdinlähetin, se antaa aktiivisen 4…20 mA -lähtöviestin. Ohjauslogiikan analogitulokortti sisäänrakennetulla jännitelähteellä (+ VSUPPLY) on myös aktiivinen. Aktiivisen kenttäviestin suora liittäminen aktiiviseen tulokorttiin, ei ole mahdollista.

 

Tämä haaste voidaan ratkaista asentamalla PR 3186B, jolla voi erottaa kaksi aktiivista mA-viestiä toisistaan, ja luoda passiivisen, lähtöpiiristä voimansa saavan lähdön aktiiviselle logiikalle. Nyt siis pintalähettimen aktiivisella lähdöllä, voidaan ohjata ohjauslogiikan aktiivisen analogitulokortin virtaviestiä.

 

Koska PR 3186B saa voimansa lähtöpiiristä, ei erillistä jännitejohdotusta tarvita.

 

 

Onko tämä tieto hyödyllinen?

 

Anna meille arvosana

(14 ääntä)