Vanligt förekommande isolations applikation i en VA-anläggning genom att använda 3186B, en på utgångssidan matad strömisolator

 
Att använda en 4-tråds nivågivare för att övervaka nivån i en lagringstank för renat vatten är väldigt vanligt i VA-anläggningar. Utmaningen här är att ansluta en aktiv utgångssignal från nivågivaren till ett aktivt analogt ingångskort på en PLC.

 

När nivågivaren är en 4-tråds transmitter med separat matningsspänning, skapar den en aktiv 4…20 mA utgång. PLC analoga ingångskort med inbyggd spänningskälla (+ VSUPPLY) är också aktiv. Att ansluta en aktiv signal direkt från fält till ett aktivt ingångskort på en PLC är inget alternativ.

 

Den här utmaningen kan lösas genom att installera PR 3186B, vilken kan isolera två aktiva mA signaler från varandra, såväl som att tillhandahålla en passiv loop-matad utgång för den aktiva PLC’n. Detta betyder att det nu är möjligt för nivå-transmitters aktiva utgångar att styra strömflödet genom det analoga aktiva ingångskortet på PLC’n.

 

Då PR 3186B är loop-matad, behövs ingen ytterligare matningsförtrådning.

 

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(14 röster)