Mädätysprosessin muuttujien mittaaminen

 
Jätevesien käsittelyprosessin osana liete erotetaan nesteestä saostussäiliöissä ja pumpataan sitten useisiin mädättimiin. Anaerobinen bakteeri mädättimen sisällä hajottaa edelleen lietettä, vapauttaen hiilidioksidia ja metaanikaasua. Tästä johtuen mädättimen ympäristö on potentiaalisesti räjähdysvaarallinen.

Lietettä kierrätetään läpi säiliön ja lämmitetään noin 35…55°C lämpötilaan prosessin nopeuttamiseksi. Paine, lämpötila, virtaus ja pH ovat joitakin muuttujia, joita mitataan mädätinympäristön valvomiseksi. Koska mädättimessä on metaanikaasua, käytetään turvallisten mittausten toteuttamiseen luonnostaan vaarattomia liitäntälaitteita.

 

 

PR electronics:in mallit PR 9202, PR 9106, PR 9113 ja PR 9116 ovat luonnostaan vaarattomia erottimia, joilla mädätinprosessin prosessimuuttujien mittaaminen on turvallista.