Mäta rötkammarens processvariabler

 
Som en del av avloppsvattnets reningsprocess, separeras slam från vätska i sedimenteringstankar och pumpas sedan ut i en serie av rötkammare. Anaerobiska bakterier inuti rötkammaren bryter ner slammet ytterligare, vilket frigör koldioxid och metangas. Därmed är rötkammarens miljö potentiellt brandfarlig.

Slammet cirkulerar genom tanken och värms upp till en förhöjd temperatur på cirka 35 - 55°C för att påskynda rötningsprocessen. Tryck, temperaturnivå, flöde och PH är några av de variabler som mäts för att styra rötkammarens miljö. Eftersom det föreligger metangas i rötkammaren, används I.S.-gränssnitt för att utföra dessa mätningar på ett säkert sätt.

 

Rötkammare

 

PR electronics modeller PR 9202, PR 9106, PR 9113 och PR 9116 är isolerade, egensäkra gränssnitt som möjliggör säkra mätningar av processvariabler i rötningsprocessen.

 

9000 serien

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss