Måling af procesvariabler for rådnetank

 
Som en del af spildevandsbehandlingsprocessen separeres slam fra væske i bundfældningsbeholdere, hvorefter det pumpes til en række rådnetanke. Anaerobe bakterier i rådnetanken nedbryder slammet yderligere, hvorved der frigives kuldioxid og metangas. Det betyder, at omgivelserne omkring rådnetanken er potentielt antændelige.

Slammet cirkuleres gennem beholderen og opvarmes til en let forhøjet temperatur på ca. 35 - 55°C for at forøge tempoet på forrådnelsesprocessen. Tryk, temperatur, flow og pH er nogle af de variabler, der måles med henblik på at styre miljøet i rådnetanken. Da der forekommer metangas i rådnetanken, benyttes der Ex-barrierer, for at disse målinger kan foretages på sikker vis.

 

Slamforrådner

 

PR electronics-modellerne PR 9202, PR 9106, PR 9113 og PR 9116 er alle egensikre isolationsbarrierer, der muliggør sikre målinger af de procesvariabler, der forekommer i rådneprocessen.

 

9000-serien

 

Er disse oplysninger nyttige?

 

Bedøm os

(15 stemmer)