ATEX ja IECEx erot

 
Kun syttyvää kaasua, höyryä tai pölyä yhdistyy ilmaan oikeassa suhteessa, syntyy räjähtävä ilmaseos. Räjähdys voi tapahtua, jos tilassa sytytyslähde.

 

Räjähdykset johtavat usein hengenmenetyksiin tai vakaviin loukkaantumisiin sekä merkittäviin vahinkoihin. Näillä tapahtumilla on myös laajemmat taloudelliset ja ympäristölliset seuraukset.

 

Siksi on tärkeää, että tarvittaviin ennakkotoimenpiteisiin on ryhdytty räjähdysvaarallisten ilmaseosten minimoimiseksi ja hallitsemiseksi, ja potentiaalisten sytytyslähteiden esiintymisen estämiseksi.


Tietoisuuden lisäämiseksi ja räjähdyksiltä suojamaan on olemassa direktiivejä ja standardeja, joilla varmistetaan valmistajien ja operaattoreiden seuraavan ohjeita korkeimman turvallisuustason saavuttamiseksi.

Mitä on luonnostaan vaaraton?

 

ATEX-direktiivi ja IECEx-säännöstö ovat kaksi tapaa osoittaa vaadittava turvallisuustaso.

 

 

Mitä eroa on ATEX- ja IECEx-sertifioinnilla?

 

Vaikka molemmat järjestelmät perustuvat kansainvälisiin IEC 60079 -standardisarjoihin, on niissä joitakin eroja. ATEX on pääasiassa käytössä Euroopan Unionissa ja se muuttuu kansalliseksi laiksi jäsenvaltion hyväksyessä sen. IECEx sen sijaan on täysin standardipohjainen ja kaikkia maita globaalisti koskeva.

 

Täydellinen yhteenveto eroista löytyy täältä: IECEx Informative Guide.

 

 

Mikä on ATEX-direktiivi?

Lyhenne ranskankielen sanoista ATmosphère EXplosibles, kuvaa räjähdysvaaralliseen tilaan sijoitettavia laitteita ja niiden käyttöä.

 

ATEX-sertifikaatti on pakollinen Euroopassa ja se kattaa kaikki vaiheet valmistuksesta asennukseen ja laitteen käyttöön.

 

ATEX-direktiivin logo

Siinä on kaksi osaa:

 

Direktiivi 1999/92/EC – ATEX “olosuhde”-direktiivi asettaa terveyden ja turvallisuuden minimivaatimukset työntekijöille, jotka ovat potentiaalisen räjähdysvaaran alaisia.

 

Direktiivi määrittelee muun muassa:

 

  • Räjähdysriskien ja niihin liittyvien ominaisuuksien kokonaisarviointi.
  • Räjähtävän ilmanalan alueiden luokittelu ‘Tiloihin’ ja räjähdysvaarallisen tilan merkinnät.
  • Turvallisten työolosuhteiden varmistaminen
  • Velvollisuus vierailijoiden ja alihankkijoiden koordinointiin.
  • Asianmukaisten laitteiden ja suojausmenetelmien valinta.

 

Direktiivi 2014/34/EU – ATEX “laite”-direktiivi kohdistuu valmistajiin, kun laite on tarkoitettu käytettäväksi räjähdysvaarallisessa tilassa, mukaan lukien sähkölaitteet, joita käytetään maan pinnalla, maan alla ja kiinteissä offshore-asennuksissa.

 

Direktiivi kattaa:

 

  • Kaikki räjähdysvaarallisessa tilassa käytettäväksi tarkoitetut laitteet, jotka pystyvät aiheuttamaan räjähdyksen omalla potentiaalisella sytytyslähteellään.
  • Räjähdysvaarallisessa tilassa käytettäväksi tarkoitetut suojausjärjestelmät.

 

Valmistajien on varmistettava, että heidän tuotteensa täyttävät terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja käyvät läpi tarvittavat vaatimustenmukaisuusprosessit. Tyypillisesti näitä ovat ilmoitetun laitoksen testaus ja sertifiointi.

 

Sertifioidut laitteet merkitään "EX"-symbolilla yksityiskohtaisella lisämerkinnällä suojausmenetelmästä ja lämpötilaluokasta.

 

Laitteiden valinta räjähdysvaarallisiin tiloihin

 

 

Mikä on IECEx?

Vaikka ATEX-sertifiointi on yleinen vaatimus EU-alueella, ei se kuitenkaan ole täysin kansainvälisesti tunnustettu.

 

IECEx (International Electrotechnical Commission for Explosive Atmospheres) -järjestelmä on laajasti hyväksytty monissa maissa globaalisti.

 

IECEx-säännöstön logo

IECEx on kansainvälinen sertifiointijärjestelmä, jossa vaaditaan täydellistä kansainvälisten IEC-standardien mukaisuutta.

 

Valtuutetut IECEx-testauslaboratoriot arvioivat räjähdysvaarallisessa tilassa käytettäväksi tarkoitetun tuotteen ja IECEx-sertifiointilaitokset myöntävät sertifikaatin “IECEx Certificate of conformity”, jos standardien turvallisuusmääräykset toteutuvat.


IECEx Certificate of Conformity mahdollistaa suoran markkinoille asettamisen useissa maissa, sekä osoittaa tuotteen olevan kansainvälisten standardien mukainen, tukien paikallisia sertifiointivaatimuksia.

Sekä tekniset vaatimukset että vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen käytetyt standardit ovat lähes identtiset ATEX- ja IECEx-järjestelmissä.


Niinpä teollisuuden vakiokäytännöksi on muodostunut hankkia sekä ATEX- että IECEx-sertifikaatit.

 

Lue lisää PR electronicsin valikoimasta ATEX- ja IECEx-sertifioiduista laitteista.

 

Takaisin PR-kirjastoon

 

Onko tämä tieto hyödyllinen?

 

Anna meille arvosana

(19 ääntä)