Företagsöversikt

 

 

 

PR electronics är process- och fabriksautomationsindustrins betrodda partner.

  

Vår hängivna forskning och utveckling och vår förståelse för kundernas behov har gett oss djupa kunskaper inom ett stort antal branscher, alla med olika behov av processtyrning och signalbehandling. Idag används våra produkter och lösningar av några av världens största globala företag för en mängd olika tillämpningar och i krävande miljöer.

 

Vårt huvudkontor finns i Danmark men vi har kontor och auktoriserade partner över hela världen. Det innebär att vi alltid finns i närheten och känner din lokala marknad väl.

 

Vår företagshistoria sträcker sig över fyra årtionden – våra milstolpar omfattar flera produktinnovationer som blev industristandard.

 

Oavsett vilken bransch du verkar i vill vi hjälpa dig att hitta den lösning som bäst lämpar sig för din process, optimerad för att öka driftstiden, sänka kostnaderna och hjälpa dig få smartare prestanda.