Chemical Plant Application 460X229

Kemi

 
Pålitlighet och säkerhet utan kompromisser.

Optimera din kemiska process – se förslag på var du kan använda produkter och lösningar från PR.

 

 

1. Intag - isolering/omvandling    
2. Silo för tillförsel/lagring - nivåmätning    
3. Basning och impregnering - temperaturmätning    
4. Hemicellulosaförbehandling - linearisering/omvandling    
5. Reglering av neutralisering/inhibitor - temperaturmätning    
6. Hydrolys/fermentering - linearisering/isolering    
7. Jästodling - temperaturmätning    
8. Destillering - temperaturmätning    
9. Produkttank - nivåmätning    
10. Membranfilterpress - signalomvandling    
11. Utloppsrör - isolering/omvandling    

 

Exempel - produkter för kemiindustrin


  • HART-baserad temperaturmätning efter värmeväxlaren för reglering av ångrör – 5337D & 9106B.
  • Mätning av gasläckage kräver fullständig SIL 2-loop – 5335D & 9116B.
  • Signaldelare (1 in och 2 ut) för temperatursignaler med utdatasignaler till huvud-PLC och säkerhets-PLC - 6335D & 9106B.

 

Ovanstående är endast exempel - kontakta oss om du behöver hjälp med att hitta rätt produkt.