Oilandgas460px

Olja och gas

 
Kompromisslös säkerhet med hög galvanisk isolation.

Optimera din raffineringsprocess – se förslag på var du kan använda produkter och lösningar från PR på oljeraffinaderier.

 

 

1.  Råoljetank - nivåmätning   
2.  Värmeväxlare - nivåmätning  
3.  Atmosfärisk destillation- temperaturmätning  
4.  Vätebehandling för nafta - temperaturmätning  
5. Naftareformering - temperaturmätning  
6.  Extraktion av aromater - duplicering/isolering  
7.  Isomeringsanläggning - flödesmätning  
8.  Vätebehandling för fotogen - temperaturmätning  
9.  Vakuumdestillation - ventilreglering  
10.  Vätebehandling för vakuumgasolja/restolja - temperaturmätning  
11. Katalytisk krackningsanläggning - differenstryckmätning  
12. Alkylering - flödesmätning  
13. Fraktionering av tyngre olja - flödesmätning  
14. Hydrokrackningsanläggning - isolering och signalrepetering  
15. Vätebehandling för diesel - temperaturmätning  
16. Vätebehandling för bensin - flödesmätning  
17. Lagringstankar - nivåmätning  

 

Exempel - produkter för olje- och gasindustrin

  • Borrningskabinkontroller - BOP, spärr, eld och gas - 9106B, 9107B & 9202B.
  • Temperaturtillämpning med krav på Zone 2 & SIL 2 - 9113B.
  • Borrning; styrning av hydraulisk ventil med dubbelspiral - 2224.

 

Ovanstående är endast exempel - kontakta oss om du behöver hjälp med att hitta rätt produkt.

 

 

Så här säger våra kunder:

 

”På Bebco Industries har vi använt PR electronics 5202B pulsisolatorer på våra luftkonditioneringsprodukter för riskområden i många år. Vi gillar den flexibla strömtillförseln (AC eller DC), den extrema tillförlitligheten i besvärliga miljöer och kostnadseffektiviteten. Vi rekommenderar PR:s produkter varmt.”

 

- James Pagel, produktionstekniker, Bebco Industries.