Gör starka, exakta signaler till en del av din bransch

 

 

Våra enheter används i både process- och fabriksautomationsindustrin. I mer än tusen applikationer ansluter vi till analoga signaler från processen och gör dem lämpliga för säker distribution och processkontroll.

 

Våra enheter finns i apparatskåp, fältkopplingsdosor samt anslutningshuvuden för temperaturer och kapslingar.

 
Cement
Vägen till grönare produktion.
 
Kemi
Pålitlighet och säkerhet utan kompromisser.
 
Energi
Styrkan att hålla toppstandarder och hög tillförlitlighet.
 
Fabriksautomation
Integrera långsiktig noggrannhet i fabriksmiljön.
 
Livsmedel
Behandla livsmedel i rätt temperaturer.
 
Sjöfart
Klara de extrema förhållandena ute på sjön.
 
Metall och stål
Stabil isolation från störningar och damm.
 
Olja och gas
Kompromisslös säkerhet med hög galvanisk isolation.
 
Läkemedel
Säker bearbetning med enkel kalibrering.
 
Massa och papper
Långsiktig varaktighet i alla miljöer.
 
Vatten och avlopp