Kommunikationsgränssnitt

 

Vad är ett kommunikationsgränssnitt?

Våra kommunikationsgränssnitt är unika för PR electronics och ger dig större åtkomst till dina processvariabler. De avtagbara operatörsgränssnitten möjliggör enkel konfiguration, bättre diagnostik och förbättrad översikt över processen. Oavsett om kommunikationsgränssnitten är lokala för enheten eller fjärrstyrda via Bluetooth eller Modbus för de dig närmare din process.

 

Om du behöver hjälp med att välja den rätta enheten för din tillämpning, tveka inte att kontakta oss.