Paper380x460px

Massa och papper

 
Långsiktig varaktighet i alla miljöer.

 

Exempel – produkter för pappers- och pappersmassaindustrin


  • Mätning och visning av bandsågsbladspänning, se 2261 och 5714D.
  • För larm när dammuppsamlarpåsens filter är igentäppt - 4131.
  • För pappersbrukstillämpningar med två stora kompressorer med TC typ K för övervakning av luftfuktighet med noggrann kontroll med två utlösare för hög och låg och där mA-återutsändningen ska ledas till PLC – 4116 / 4510.
  • För hög isoleringsgrad mellan VLT och DCS för eliminering av jordloopsproblem - enhet 5104A.
  • För ström- och isoleringssignal från fuktsensor med anpassad linearisering och signalåtersändning till PLS – 5116A
  • Ovanstående är endast exempel – kontakta oss om du behöver hjälp med att hitta rätt produkt.