Vatten och avlopp

 
Effektivare vattenkontroll.

Se var och hur PR-enheter kan användas i ett avloppsreningsverk.

 

 

1. Omvänd osmos – isolation / signaldelning    
2. Multimediafilter – isolation / omvandling    
3. Lagringstank för renat vatten - nivålarm    
4. Tank för avhärdat vatten - galvanisk isolation    
5. WAC DC-avhärdare - linearisering    
6. Filterpressbyggnad - brusisolering    
7. Slamuppsamlingstank - nivåmätning    
8. Kemiskt avhärdningssystem - nivåmätning    
9. Vattenåtervinningstank - nivåmätning    
10. Avgasning med forcerat drag - nivåmätning    
11. Inflödeslinje – flödesmätning    

 

Exempel - produkter för vatten- och avloppsindustrin

  • Isolerar och delar signalen från en sensor till en PLC för att installera lokal indikator och lösa EMC-problem - 31Isolated converter / splitter 310909 och 5714.
  • Frekvenssignal från flödesvattenturbiner, omvandling och hastighetsskydd med alarmkontakter med mA till PLC - 5225.
  • Indikation på lyftstationsnivå i IS-området tillbaka till DCS samt signalsimulering för test - 9202B/4510.
  • Omvandling av 4…20 mA till puls för styrning av klormätningspumpar - 4222.

 

Ovanstående är endast exempel - kontakta oss om du behöver hjälp med att hitta rätt produkt.

 

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(157 röster)