Header Watertreatment Waterwaste 1200X400

Vatten och avlopp

 

Pålitliga signallösningar för vattenförsörjning och avloppsrening

Effektivare vattenkontroll

Inom sektorn för vattenförsörjning och avloppsvatten är våra produkter kända för att vara tillförlitliga, exakta och långlivade samt tillverkade för att uppfylla de tuffa kraven i denna bransch.

Våra produkter är utformade för att passa ett brett utbud av applikationer. Oavsett om det handlar om att övervaka kritiska processer eller hantera komplicerade system är våra lösningar konstruerade för att ge optimal prestanda i olika miljöer.

Genom att integrera PR electronics avancerade teknik kan organisationer inom vattenförsörjning och avloppsrening öka effektiviteten, förbättra säkerheten och minska kostnaderna. Vårt engagemang för kvalitet och precisionsteknik gör oss till en pålitlig partner när det gäller att ta itu med branschens utmaningar.

Utforska i vilka applikationer våra produkter används.

 

Signalbehandling inom avloppsrening

Se var och hur PR-enheter kan användas i ett avloppsreningsverk.

 

 

1. Omvänd osmos – isolation / signaldelning    
2. Multimediafilter – isolation / omvandling    
3. Lagringstank för renat vatten - nivålarm    
4. Tank för avhärdat vatten - galvanisk isolation    
5. WAC DC-avhärdare - linearisering    
6. Filterpressbyggnad - brusisolering    
7. Slamuppsamlingstank - nivåmätning    
8. Kemiskt avhärdningssystem - nivåmätning    
9. Vattenåtervinningstank - nivåmätning    
10. Avgasning med forcerat drag - nivåmätning    
11. Inflödeslinje – flödesmätning    

 

Exempel - produkter för vatten- och avloppsindustrin

  • Isolerar och delar signalen från en sensor till en PLC för att installera lokal indikator och lösa EMC-problem - 31Isolated converter / splitter 310909 och 5714.
  • Frekvenssignal från flödesvattenturbiner, omvandling och hastighetsskydd med alarmkontakter med mA till PLC - 5225.
  • Indikation på lyftstationsnivå i IS-området tillbaka till DCS samt signalsimulering för test - 9202B/4510.
  • Omvandling av 4…20 mA till puls för styrning av klormätningspumpar - 4222.

 

Ovanstående är endast exempel - kontakta oss om du behöver hjälp med att hitta rätt produkt.