Allmänna villkor

 

 

PR electronics använder de allmänna villkoren i Orgalim S 2022.

De allmänna villkor som definieras i Orgalim S 2022 gäller leverans av mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning.

 

Kontakta oss om du vill ha mer information.

 

Vill du ha mer information om Orgalim klickar du här: www.orgalim.eu