Partnersamarbete

 
Tillsammans kommersialiserar vi rätt produkter på rätt plats och vid rätt tidpunkt...

 

Vi tror på tillförlitliga, långsiktiga partnerskap utan hinder. Innovationen inom PR electronics drivs av det vi lär oss från våra partner. Vi har ett öppet sinne och en vilja att lyssna och lära. Genom att lyssna på kundernas feedback och lösa deras problem säkerställer vi att vi marknadsför rätt produkter på rätt plats och vid rätt tillfälle.

 

Vi har två typer av partnersamarbeten: samarbete med lokala affärsenheter, dvs. högpresterande lokala eller regionala distributörer, och privata varumärken.