Partnerskap

 
Är du intresserad av att växa ditt företag och ditt befintliga nätverk inom processindustrin?

 

På PR betraktar vi våra distributörer som våra kollegor och dedikerade internationella områdesförsäljningschefer kommer att göra allt för att hjälpa dig att lyckas. Men du måste ta med önskan, engagemanget och tron.

 

I gengäld erbjuder vi:

 

Vårt värdeförslag:

 

 

Läs mer om vårt partnerskapsprogram och de tre partnerskapsnivåerna i broschyren. Om du är intresserad av att ta reda på mer om vårt program, kontakta oss.