Gör starka, exakta signaler till en del av din bransch

 

 

Vår hängivna forskning och utveckling och vår förståelse för kundernas behov har gett oss djupa kunskaper inom ett stort antal branscher, som sinsemellan har mycket olika behov av processtyrning och signalbehandling. Oavsett vilken bransch du verkar i vill vi hjälpa dig att hitta den lösning som bäst lämpar sig för din process, samtidigt som den ökar driftstiden och sänker kostnaderna.

 

Våra produkter och lösningar används av några av världens största globala företag för en mängd olika tillämpningar och i tuffa miljöer. Vi har det som krävs för allt från industrier med lågriskförhållanden som livsmedels- och dryckproduktion till högriskmiljöer som sjöfart och kemisk industri.

 
Kemi
Pålitlighet och säkerhet utan kompromisser.
 
 
Energi
Styrkan att hålla toppstandarder och hög tillförlitlighet.
 
 
Vatten och avlopp
Effektivare vattenkontroll.
 
 
Olja och gas
Kompromisslös säkerhet med hög galvanisk isolation.
 
 
Sjöfart
Klara de extrema förhållandena ute på sjön.
 
 
Fabriksautomation
Integrera långsiktig noggrannhet i fabriksmiljön.
 
 
Metall och stål
Stabil isolation från störningar och damm.
 
 
Cement
Vägen till grönare produktion.
 
 
Massa och papper
Långsiktig varaktighet i alla miljöer.
 
 
Läkemedel
Säker bearbetning med enkel kalibrering.
 
 
Livsmedel
Behandla livsmedel i rätt temperaturer.