Gör starka, exakta signaler till en del av din bransch

 

 

Vår hängivna forskning och utveckling och vår förståelse för kundernas behov har gett oss djupa kunskaper inom ett stort antal branscher, som sinsemellan har mycket olika behov av processtyrning och signalbehandling. Oavsett vilken bransch du verkar i vill vi hjälpa dig att hitta den lösning som bäst lämpar sig för din process, samtidigt som den ökar driftstiden och sänker kostnaderna.

 

Våra produkter och lösningar används av några av världens största globala företag för en mängd olika tillämpningar och i tuffa miljöer. Vi har det som krävs för allt från industrier med lågriskförhållanden som livsmedels- och dryckproduktion till högriskmiljöer som sjöfart och kemisk industri.

Chemical460px
 
Kemi
Pålitlighet och säkerhet utan kompromisser.
 
Power Plant Station2
 
Energi
Styrkan att hålla toppstandarder och hög tillförlitlighet.
 
Water380x460px
 
Vatten och avlopp
Effektivare vattenkontroll.
 
Oilandgas460px
 
Olja och gas
Kompromisslös säkerhet med hög galvanisk isolation.
 
Marine 460Px
 
Sjöfart
Klara de extrema förhållandena ute på sjön.
 
Factoryautomation460x300px
 
Fabriksautomation
Integrera långsiktig noggrannhet i fabriksmiljön.
 
Metal380x460px
 
Metall och stål
Stabil isolation från störningar och damm.
 
Cement380x460px
 
Cement
Vägen till grönare produktion.
 
Paper380x460px
 
Massa och papper
Långsiktig varaktighet i alla miljöer.
 
Pharma460x307
 
Läkemedel
Säker bearbetning med enkel kalibrering.
 
Food460x300px
 
Livsmedel
Behandla livsmedel i rätt temperaturer.