Effektivitet på varmeveksler

26 april 2018
Varmevekslere er en integreret del af mange industrielle processer, fra kemiske anlæg til vandbehandlingsanlæg. De får processerne til at køre mere effektivt og giver mulighed for en bedre energiudnyttelse til brug i andre dele...

 
 

Procesmåling i aggressive miljøer forårsaget af saltvand og salttåger

08 juni 2017
En af de store udfordringer ved feltinstrumentering inden for offshore- og marinebranchen er typisk det aggressive miljø, de er installeret i.

 
 

Typisk applikation for den loop-forsynede strømsløjfe isolator 3186B hentet fra et rensningsanlæg

28 april 2017
Brugen af en 4-tråds niveautransmitter til måling af niveauet i magasintanke med rent og renset vand, er en typisk applikation hentet fra et rensningsanlæg. Udfordringen er at få forbundet det aktive målesignal fra niveautransm...