Effektivitet genom värmeväxlare

20 september 2017
Värmeväxlare utgör en integrerad del av många industriella processer från kemiska anläggningar till vattenreningsanläggningar. De gör det möjligt för processer att drivas effektivt och erbjuda möjligheter till energiåtervinning...

 
 

Processmätningar i korrosiva miljöer orsakade av saltvatten eller salt i luften

25 april 2017
En av de främsta utmaningarna som fältinstrument i offshore och marina applikationer står inför är de korrosiva egenskaperna i den miljö de är installerade i.

 
 

Vanligt förekommande isolations applikation i en VA-anläggning genom att använda 3186B, en på utgångssidan matad strömisolator

21 mars 2017
Att använda en 4-tråds nivågivare för att övervaka nivån i en lagringstank för renat vatten är väldigt vanligt i VA-anläggningar. Utmaningen här är att ansluta en aktiv utgångssignal från nivågivaren till ett aktivt analogt ing...

 
 

Mäta rötkammarens processvariabler

02 mars 2017
Som en del av avloppsvattnets reningsprocess, separeras slam från vätska i sedimenteringstankar och pumpas sedan ut i en serie av rötkammare. Anaerobiska bakterier inuti rötkammaren bryter ner slammet ytterligare, vilket frigör...

 
 

Mätning av avloppsvattennivå och rensgallrets på- / av-status vid ett kommunalt avloppsreningsverk

07 februari 2017
Vid ett typiskt avloppsreningsverk isolerar ett mekaniskt rensgaller olösliga material såsom skräp och trasor från avloppsvattenströmmen. Motoriserade skrapor på varje rensgaller avlägsnar ansamlingar av smuts från gallret för...

 
 

Övervakning av kemikalieflöde och tanknivå i en avloppsreningsprocess

20 januari 2017
Ett av de första stegen i att behandla kommunalt avloppsvatten är att separera slam från avloppsvattenvätskan. För att påskynda denna separeringsprocess lägger man till ett kemiskt flockningsmedel såsom aluminiumsulfat i avlopp...

 
 

Att hålla vattnet flytande i temperaturer under fryspunkten

16 januari 2017
I de norra delarna av den norra hemisfären, kan minustemperaturer vara en risk för det normala vattenflödet varje vinter. När det blir tillräckligt kallt, fryser vattnet i nedgrävda rör, så det är avgörande att övervaka den så...

 
 

Övervakning av elektriskt motorlager och lindningstemperatur

22 december 2016
Stora avloppsreningsverk, i synnerhet i Nordamerika, förlitar sig ofta på att lyftstationer ska flytta avloppsvatten från avloppssystemet till reningsverket.