Analoginen viestinjakaja – Kuinka saada kaksi lähtöä yhdestä tuloviestistä

11 tammikuuta 2021
Analogiviestin jakaminen on erittäin kysytty ominaisuus. Tarvittiinpa vain paikallisnäytön lisäys tai lisäviesti erillisen prosessin/järjestelmän tuloon, kumpaankin viestin jakaminen on yleisesti käytetty tekniikka.

 
 

Toiminnallisen turvallisuuden tuotevalikoima

06 marraskuuta 2020
Oikea laitemäärittely on tärkeää toiminnallisen turvallisuuden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

 
 

SIL Osa 1: Satunnainen laitteiston eheys

06 marraskuuta 2020
SIL-toteutus edellyttää turvallisuustoiminnon suunnittelulta kolmen standardissa määritellyn, tarkan kriteerin täyttämistä. Tämä tekstiosa keskittyy numeroon 1 – Satunnainen laitteiston eheys.

 
 

SIL, Osa 2: Arkkitehtuurin rajoitteet

06 marraskuuta 2020
SIL-toteutus edellyttää turvallisuustoiminnon suunnittelulta kolmen standardissa määritellyn, tarkan kriteerin täyttämistä. Tämä tekstiosa keskittyy numeroon 2 – arkkitehtuurin rajoitteet.

 
 

SIL Osa 3: Systemaattinen kyvykkyys

06 marraskuuta 2020
SIL-toteutus edellyttää turvallisuustoiminnon suunnittelulta kolmen standardissa määritellyn, tarkan kriteerin täyttämistä. Tämä tekstiosa keskittyy numeroon 3 – Systemaattinen kyvykkyys.

 
 

Prosessimuuttujien tarkka esittäminen

02 lokakuuta 2020
Prosessimuuttujien tarkka esittäminen on tärkeää monesta syystä. Prosessin ja automaation turvallisuuteen, tuottoon, laatuun ja tehokkuuteen kaikkiin vaikuttaa mitatun arvon tarkkuus.

 
 

Data pisteiden laskuri

09 maaliskuuta 2020
Laitteesta riippuen voidaan 4512:n 100 MB sisäisellä muistilla, tallentaa yli 2,75 miljoonaa ja jopa 5,50 miljoonaa data pistettä.

 
 

Lämpötila-anturikokoonpanot

21 tammikuuta 2020
Tarkka lämpötilan mittaus ja lämpötilan hallinta on tarpeen monista syistä, mukaan lukien turvallisuus, materiaalin stabiilisuus, saannon optimointi ja laatu. Itse asiassa lämpötila on mitatuin suure kaikissa prosesseissa.

 
 

RTD-laskentaohjelma

04 helmikuuta 2019
Vastusarvon laskenta platina RTD anturille IEC 60751 mukaan

 
 

RTD-lämpötila-antureiden perusteet

25 tammikuuta 2019
RTD-lämpötila-antureita käytettään yleisesti lämpötilan mittaamiseen useissa eri teollisissa sovelluksissa. Tässä artikkelissa tarkastellaan niiden toimintaa, yleisimpiä tyyppejä sekä niiden etuja ja haittoja.

 
 

4...20 mA:n virtapiirien perusteet

23 toukokuuta 2018
Prosessinohjauksessa teollisuuden sovelluksissa käytetään yleisesti 4…20 mA virtaviestiä. Joskus käytetään myös analogista jänniteviestiä tai digitaalisia signaaleja, mutta prosessin ohjaamisessa virtaviestin käyttämisellä on m...

 
 

Lämpötilamittausten linearisointi

15 maaliskuuta 2017
Lämpötila on prosessisäädön laajimmin mitattu arvo. Monilla eri teollisuudenaloilla – suuren kokoluokan kemikaalivalmistuksesta pieniin laboratorioihin – tarkkoihin lämpötilamittauksiin luotetaan varmistettaessa tuotosta, laatu...

 
 

Erotinbarrierit vs. zener-barrierit

17 helmikuuta 2017
Erotinbarriereilla on useita etuja zener-barriereihin verrattuina:

 
 

Hyödyt vastusanturi- ja termoelementtiviestien muuntamisessa 4…20 mA virtaviestiksi

01 tammikuuta 2017
Termoelementti- ja vastusantureita käytetään yleisesti mittaamaan lämpötiloja teollisuusprosesseissa. Jos nämä anturit on liitetty suoraan ohjauslogiikkaan, on mittaustarkkuuden tulos joskus odotettua huonompi. Tämä tarkkuudenm...

 
 

7 huomioitavaa seikkaa monitoimilähetintä valittaessa

28 toukokuuta 2015
Tässä on joitakin kohtia, jotka kannattaa huomioida, kun haluat ’siirtyä monitoimiseksi’. Yhden toiminnon lähettimen korvaaminen monitoimilähettimellä parantaa järjestelmän joustavuutta, vähentää varaosatarvetta ja pienentää ko...

 
 

8 vinkkiä ja ohjetta sähkömagneettisten häiriöiden vaikutuksen vähentämiseksi instrumenttiviesteissä

09 maaliskuuta 2015
Sähkömagneettisia häiriöitä (EMI) esiintyy yleisesti teollisessa ympäristössä, ja ne voivat vaikuttaa haitallisesti instrumenttiviestien tarkkuuteen – tässä joitakin vinkkejä ja ohjeita, jotka voivat auttaa varmistamaan tarkat...