Hur ATEX och IECEx skiljer sig åt

26 november 2021
När brandfarlig gas, ånga eller brännbart damm blandas med luft i rätt mängd skapas en explosiv atmosfär. När en antändningskälla introduceras kan det inträffa explosioner.

 
 

Vad är omvandlare av frekvens till ström och vad används de för?

11 oktober 2021
Omvandlare av frekvens till ström används i kontrollsystem för att omvandla en puls eller frekvens till en motsvarande strömsignal.

 
 

Skillnaden mellan en Zener-barriär och en egensäker isolator

08 juli 2021
Kallas ofta ATEX-barriärer, egensäkra barriärer eller I.S.-barriärer. Både Zener-barriärer och egensäkra galvaniska isolatorer begränsar energin till det farliga området. Det finns dock tydliga skillnader i utformningen av varj...

 
 

Vad innebär egensäkerhet?

07 juli 2021
Med hänvisning till IEC 60079-11, är en egensäker krets en krets som under normal drift och under specifika felförhållanden inte genererar gnistor eller har tillräcklig termisk energi för att orsaka antändning i en explosiv atm...

 
 

Välja utrustning för explosiva atmosfärer

06 juli 2021
I samband med industriella processer förekommer det ofta explosiv gas, ånga eller damm i atmosfären. Oavsett om detta är en biprodukt av processen eller en inbyggd processfara, måste nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas för...

 
 

Analog signaldelning – Hur man skapar 2 utgångar från 1 ingångssignal

11 januari 2021
Möjligheten att dela en analog signal är en mycket efterfrågad funktion. Signaldelning är en vanligt förekommande teknik, oavsett om man lägger till en lokal indikator eller använder tilläggssignalen som en ingång till en separ...

 
 

Produktsortiment för funktionell säkerhet

06 november 2020
Korrekta utrustningsspecifikationer är nödvändiga för att uppnå och bibehålla funktionell säkerhet.

 
 

SIL del 1: Random Hardware Integrity (slumpmässig hårdvaruintegritet)

06 november 2020
SIL-kompatibilitet kräver att utformningen av en säkerhetsfunktion uppfyller tre specifika kriterier enligt standarden. Detta avsnitt fokuserar på nummer 1 – Random Hardware Integrity (slumpmässig hårdvaruintegritet).

 
 

SIL del 2: Architectural Constraints (arkitektoniska begränsningar)

06 november 2020
SIL-kompatibilitet kräver att utformningen av en säkerhetsfunktion uppfyller tre specifika kriterier enligt standarden. Detta avsnitt fokuserar på nummer 2 – Architectural Constraints (arkitektoniska begränsningar).

 
 

SIL del 3: Systematic Capability (systematisk kapacitet)

06 november 2020
SIL-kompatibilitet kräver att utformningen av en säkerhetsfunktion uppfyller tre specifika kriterier enligt standarden. Detta avsnitt fokuserar på nummer 3 – Systematic Capability (systematisk kapacitet).

 
 

Noggrann representation av processvariabler

02 oktober 2020
Noggrann representation av processvariabler är viktigt av flera orsaker. Process- och automatiseringssäkerhet, avkastning, kvalitet och effektivitet påverkas alla av noggrannheten av det uppmätta värdet.

 
 

Loggpunktskalkylator

09 mars 2020
Med det inbyggda minnet på 100 MB kan 4512 logga fler än 2,75 miljoner och upp till 5,50 miljoner datapunkter (beroende på den specifika enheten).

 
 

Temperaturgivarenheter

21 januari 2020
Exakt temperaturmätning och temperaturstyrning krävs av flera orsaker inklusive säkerhet, materialstabilitet, avkastningsoptimering och kvalitet; faktum är att temperaturen är det mest uppmätta värdet inom alla processer.

 
 

RTD-kalkylator

04 februari 2019
Motståndskalkylator för RTD-enheter i platina i enlighet med IEC 60751

 
 

Grundläggande om RTD-temperaturgivare

25 januari 2019
En RTD-temperaturgivare är en vanlig enhet för temperaturmätning inom ett brett sortiment av industriella applikationer. I denna artikel tittar vi närmare på hur de fungerar, de vanligaste typerna och deras för- och nackdelar.

 
 

Grundläggande om 4...20 mA strömslingor

23 maj 2018
4...20 mA ström används vanligtvis för att ansluta processignaler till en styrenhet inom industriella applikationer. Ibland används en analog spänningssignal eller digital kommunikation, men det finns flera fördelar med att anv...

 
 

Linjärisering av temperaturmätningar

15 mars 2017
Temperatur är det oftast mätta värdet inom processtyrning. Över ett brett spektrum av storskalig kemisk tillverkning till små laboratorier, förlitar man sig på noggrann temperaturmätning för att säkerställa bland annat avkastni...

 
 

Isolationsbarriärer kontra Zener-barriärer

17 februari 2017
Isolationsbarriärer har flera fördelar jämfört med Zener-barriärer:

 
 

Fördelar med att omvandla RTD- och termoelementsignaler till 4...20 mA ström

01 januari 2017
Termoelement och RTD-givare används vanligtvis för att mäta temperaturer inom industriella processer. I fall där dessa givare är direkt anslutna till PLC, kan resultatet av mätnoggrannheten ibland vara sämre än förväntat. Denna...

 
 

7 saker att tänka på när du väljer en multifunktionell transmitter

28 maj 2015
Här är några saker du bör tänka på om du vill ”bli multifunktionell”. Om du byter ut transmittrar med en funktion mot multifunktionella transmittrar ökar systemets flexibilitet och reservdelslagret samt utbildningsbehovet minskar.

 
 

8 tips och råd om hur du kan minska effekten av EMI på dina instrumentsignaler

09 mars 2015
Elektromagnetisk störning, eller EMI, återfinns ofta i industrimiljöer och kan ha en negativ inverkan på dina instrumentsignaler – här följer några tips och råd som kan hjälpa dig att få korrekta mätningar i miljöer med höga ni...