Hydrolys/fermentering

 
Linearisering/isolation

 

 

Det förbehandlade materialet matas till temperaturkontrollerade tankar för enzymhydrolys av cellulosan till monosackarider. Fermenteringen av sackariderna till etanol påbörjas när jäst tillsätts. Om jästen tillsätts samtidigt som enzymerna kallas processen SSF (Simultaneous Saccharification and Fermentation). Alternativt kan hydrolys och fermentering ske i separata steg, SHF (Separate Hydrolysis and Fermentation). Den fasta överskottet efter hydrolys och fermentering består huvudsakligen av lignin.

 

Enzymhydrolys sker vanligtvis vid pH 4,5–5. Precisionsmätning av pH-värdet är därför nödvändig för att kunna optimera processen. En pH-givare ansluts till en PR 5116A programmerbar transmitter, som ger linearisering/isolation och en 0...10 VDC signal som skickas till ett PLC-system. De två larmkontakterna i 5116 är också anslutna till PLC och ger larm vid högt och lågt pH-värde.

 

Tillämpning:

 Vill du ha mer information? Kontakta oss.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(10 röster)