Kalksten

 
Flödes- och temperaturmätning

 

 

En SO2-skrubber är nödvändig för att avlägsna svaveldioxid från avgaserna från pannor och ugnar. Under skrubbningsprocessen reagerar krossad kalksten blandat med vatten på svaveldioxiden i avgaserna.

 

Det krävs en beröringsfri flödesmätare i släckningsvattnets matarledning för att kompensera för tryckändringar i vattentillförseln. Dessutom krävs mätningar av temperaturen i kylsystemet. Detta sker med hjälp av termoelement vilket även ska larma vid för hög temperatur. Anledningen till att det mäts är för att reglera slammets konsistens så att det inte blir för tjockt.

 

En lösning för tillämpningen i släckningsvattnets matarledning är den universella uni-/bipolära signaltransmittern PR 4104 kombinerad med display/programmeringsfronten PR 4510. PR 4104 driver den 3-trådiga flödesmätaren och ger en 2-trådig 4–20 mA-utsignal till en PLC, vilket leder till snabb svarstid.

 

En lösning för mätning av slammets konsistens är den universella transmittern 9116A kombinerad med display/programmeringsfronten PR 4510. 9116A använder 5910 CJC-kontakten för att säkerställa mycket exakt termoelementsmätning och ger en 2-trådig 4–20 mA-utsignal till en PLC.

 

 

Tillämpning:

 

 

 

Behöver du mer information? Välkommen att kontakta oss.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(12 röster)