SO2-skrubber för avsvavling

 
pH-mätning

 

 

 

En SO2-skrubber är nödvändig för att avlägsna svaveldioxid från avgaserna från pannor och ugnar. Skrubbningsprocessen är pH-beroende och därför måste pH-mätningarna vara exakta, och det krävs larm för att bibehålla rätt pH-värde i processen.

 

Den programmerbara PR 5116B-transmittern ger exakta signaler och larm. pH-sensorn drivs av 5116B-transmittern och pH-signalen lineariseras och konverteras till en 4–20 mA-signal för DCS:en. Den höga isolationsnivån skyddar DCS-indatakortet och 5116B-transmitterns larmreläer används för detektering av sensorfel och larm om hög pH-nivå.

 

 

Tillämpning:

 

 

Behöver du mer information? Välkommen att kontakta oss.

 

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(21 röster)