Vätebehandling för diesel

 
Temperaturmätning

 

 

Dieselbränsle innehåller betydande kvantiteter av krackat material, till exempel LCO-olja (s.k. ”light cycle oil”) från den katalytiska krackningen, som innehåller en hög halt aromatiska svavelföreningar. Dessa ämnen tas bort i dieselvätebehandlingen, som kräver specialframtagna katalysatorer och processförhållanden där bland annat kvävehalten och aromatjämvikten i inflödet behöver övervägas.

 

 

Reaktorns maximala utgångstemperatur vid slutet av cykeln ska normalt vara 385–400 °C för att undvika jämviktsbegränsningar för aromaternas mättning. Reaktorns rumshastighet, vätgaskvantiteten, vätets partialtryck och reaktortemperaturen är variabler som optimeras när processen utformas.

 

 

Högsta möjliga precision och stabilitet krävs. För temperaturen lineariseras, isoleras och omvandlas ett N-termoelement till en 4...20 mA-standardsignal med PR 5337D (HART 5/7) temperaturtransmittrar. Dessutom måste 4...20 mA-signalen från en vätetrycktransmitter också mätas och behandlas. Den tvåkanaliga HART-transparenta repeatern 9106B matar och mäter på ett säkert sätt både signalen från temperaturtransmittern 5337 och vätetrycktransmittern. Den ger isolering och snabb respons, och utgör en IS-spärr till det säkra området.

 

 

Tillämpning:

 

 

> Vill du ha mer information? Kontakta oss.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss