Filterpressbyggnad

 
Brusisolering

 

 

Filterpressen separerar fasta ämnen från vattnet genom använda principen om tryckkraft, som tillhandahålls av en slampump. Vattnet tvingas genom filtren under tryck så att filtren kan fånga upp de fasta ämnena när vattnet passerar genom dem. Filterpressen är en batchoperation med en fast volym, vilket betyder att processen måste stoppas och filterkakan avlägsnas innan nästa batch kan startas. När filtren fylls ökar systemtrycket på grund av att ett tjockt slam bildas.

 


För att optimera processen styrs konstantflödespumparna via en PLC som kräver indata från en tryckomvandlare och en flödesmätare. PLC:n styr i sin tur en VFD (Variable Frequency Drive) på pumpmotorn. Både tryckomvandlaren och flödesmätaren är tvåtrådiga enheter. På grund av bruset från VFD:n krävs ett robust och brusimmunt mätsystem. I den här tillämpningen används en dubbelkanalig matningsdon/repeater 5104A som ger en 3,75 kV isolation och snabb svarstid.

 

 

Tillämpning: 

 

 

Behöver du mer information? Välkommen att kontakta oss.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss