Avgasning med forcerat drag

 
Nivåmätning

 

 

 

Ett system för avgasning med forcerat drag är vanligtvis en hög kolumn som fylls med packning eller fack som låter vätskeinflödet komma i kontakt med en gasfas för att avlägsna lösta gaser från vattnet.

 

För att skydda nedströmspumpen måste det finnas en nivåbrytare i den rena källan. Lösningen för den här tillämpningen är en nivåbrytare och en ombrytningsventil i jonbytessystemet. Nivåbrytaren ansluts till pulsisolatorn PR 9202B som mäts av styrsystemet. En utsignal från styrsystemet aktiverar driv- / matningsdon PR 9203B, som styr ombrytningsventilen.

 

Tillämpningen är IS/Ex på grund av närvaron av brandfarliga gaser. PR electronics lösning ger en god isolation och möjlighet att använda 4510 för test av systemet.

 

 

Tillämpning:

 

 

Behöver du mer information? Välkommen att kontakta oss.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss