WAC DC-avhärdare

 
Linearisering

 

 

WAC DC-avhärdare accepterar råvatten och avhärdar det genom att avlägsna de kalcium- och magnesiumjoner som finns i hårt vatten, och ersätter dem med natriumjoner (eller kaliumjoner). Under processen passerar råvattnet genom en bädd av svag hartssyra i väteform.

 

Det är mycket viktig att övervaka pH-värdet i matarpumpen efter syran för att säkerställa en effektiv avhärdning. För övervakningen av pH-värdet ansluts en pH-sensor till en programmerbar PR 5116B-transmitter. pH-signalen lineariseras genom att en flerpunktslinearisering konfigureras i programmet för enhetskonfiguration, PReset. 0–10 VDC-utgången från PR 5116B ansluts till DCS:en eller PLC:n.

 

 

Tillämpning:

 

 

Behöver du mer information? Välkommen att kontakta oss.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss