Cement

 
Vägen till grönare produktion.

 

Cement på miljövänligt sätt

Globalisering, högre produktionskrav och striktare miljöstandarder är några av de vanliga utmaningar som våra cementkunder står inför. Optimerad fabrikseffektivitet är nödvändigt för konkurrenskraften. Det är därför våra exakta och mycket pålitliga signalkonditioneringsprodukter med enastående EMC-prestanda är avsedda att öka drifttiden samtidigt som energi- och driftskostnaderna sänks.

 

Uppfyller alla behov

Generella problem inom cementindustrin är jordloopar, höga temperaturer och damm. Vår lösning på detta är högtemperaturmätning på roterugnen med isolering för DSC, avancerad feldetektering med sensor, gränsomkopplare för säkerhetsdämparen vid verksingångar och ingångsventiler för explosionskanaler. Allt detta med SIL 2-vertifierad säkerhet och pålitlighet.

 

Grön produktion

Vårt produktionsflöde utgår från en grön produktionsfilosofi stödd av godkännanden från Dansk Standard (den danska standardiseringsmyndigheten) och i enlighet med den internationella miljöstandarden DS/EN ISO 14001. 

 

 

Exempel - produkter för cementindustrin


  • Högtemperaturmätning på roterugnen med isolering för DSC + avancerad feldetektering med sensor – enhet 9113B.
  • Gränsomkopplare för säkerhetsdämpare vid verksingång, öppen/stängd position -4131.
  • Ingångsventilsposition för explosionskanalerposition (närhetsomkopplare) -9202B.

 

Ovanstående är endast exempel –  kontakta oss om du behöver hjälp med att hitta rätt produkt.