Sjöfart

 
Klara de extrema förhållandena ute på sjön.

 

Klara utmaningarna under extrema förhållanden

Sjöfartsindustrin utmanas ständigt av extrema förhållanden – arktiska och tropiska temperaturer, lugna vatten och svåra väderförhållanden, hamnköer och stora, öppna vatten, och last som består av allt från passagerare till petrokemiska produkter med explosionsrisk. Idag måste branschen klara av dessa extrema förhållanden samtidigt som säkerheten ska förbättras och miljöbestämmelserna blir allt striktare.

 

Pålitlighet under alla förhållanden

Våra produkter används inom kylsystem för fartygsmotorer, framdriftslager, motoravgas- och luftsystem, LNG-/dubbelbränsle-/trippelbränslemotorer, motoroljesystem, gasturbiner, styrsystem med mera. Alla produkter är konstruerade för enkel installation till låg kostnad (ingen jordning krävs), enkel omkonfiguration, lång hållbarhet och pålitlig drift – även i krävande miljöer till havs. Alla produkter testas och utvärderas enskilt innan de lämnar fabriken och omfattas av fem års garanti och global support.

 

I säkra händer när du seglar ut

Förutom SIL- till IEC 61511-godkännanden kan du också känna dig säker med godkännanden för IECEx och ATEX för miljöer med damm och gas, CSA, FM, GOST och UL med standarder som DNV (Det Norske Veritas) och/eller GL (Germanischer Lloyd) för marinbaserad extraktion.

 

 

Exempel - produkter för marin tillämpning


  • För IS-isolering och lokal tryckövervakning av LNG-gaskompressorn tillsammans med trycksensor - 9113B.
  • Lokal oljetrycksindikation med larm och vidaresändning till PLC - 5714B.
  • HART-baserade radarsystem för tanknivå, ström/relä/isolator för långsignalsändning - 9106B.

Ovanstående är endast exempel - kontakta oss om du behöver hjälp med att hitta rätt produkt.

  


 

Så här säger våra kunder:

 

”Vi har med stor framgång använt reläer från PR electronics som Ex-spärrar för många tankerprojekt för det arktiska området eftersom de är flexibla och ger kunden möjlighet att ändra konfiguration om det behövs när de navigerar i områden där det är svårt att få service.”

 

- Jesper Hansen, Projektledare El & Automation, Wilhelmsen Technical Solutions A/S, Danmark

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss