Massa och papper

 
Långsiktig varaktighet i alla miljöer.

 

Enastående även i hetta och hög belastning

Trä-, pappers- och pappersmassaindustrin är ofta tämligen krävande. Förutom att stabilitet och pålitlighet måste vara standard krävs enkel konfiguration, ofta utan laptop, exakt omvandling av frekvenssignaler, brusisolering och robusta höljen som tål den heta och fuktiga miljön. Vi har en lösning för varje behov.

 

Exakthet även i varma miljöer

Som lösning på problemen har vi ett brett utbud produkter som ger exakt mätning och visning av sågbladsspänning och hög isoleringsnivå mellan VLT och DCS för att eliminera problem med jordloop. Våra produkter har också inbyggda larm som informerar om när kallstuksmaskinen för limträbalk läcker värmeöverföringsolja eller om dammuppsamlarens filter är igentäppt. Våra robusta höljen klarar fuktig luft. Modulerna isolerar signaler från luftfuktighetsavkännaren och ger anpassad linearisering och återutsändning av signalen till PLS.

 

Dra nytta av våra expertkunskaper

Vi har levererat produkter till trä-, pappers- och pappersmassaindustrin så länge vi kan minnas. Med oss kan du vara säker på långvarig stabilitet, enastående EMC-prestanda, säker signalhantering, låg energiförbrukning, bättre drifttider och sänkta kostnader.

 

 

Exempel – produkter för pappers- och pappersmassaindustrin


  • Mätning och visning av bandsågsbladspänning, se 2261 och 5714D.
  • För alarm när kallstuksmaskinen för limträbalk läcker värmeöverföringsolja - 2286A inställt på Di/Dt.
  • För larm när dammuppsamlarpåsens filter är igentäppt - 4131.
  • För pappersbrukstillämpningar med två stora kompressorer med TC typ K för övervakning av luftfuktighet med noggrann kontroll med två utlösare för hög och låg och där mA-återutsändningen ska ledas till PLC – 4116 / 4501.
  • För hög isoleringsgrad mellan VLT och DCS för eliminering av jordloopsproblem - enhet 5104A.
  • För ström- och isoleringssignal från fuktsensor med anpassad linearisering och signalåtersändning till PLS – 5116A
  • Ovanstående är endast exempel – kontakta oss om du behöver hjälp med att hitta rätt produkt.

 

 

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss