Newslist 460X128

4114, 4116 och 4131

 
Perfekt för mätning av RTD:er i elektriska motorer och generatorer...

 

Vi har även förbättrat signalkonditionerarna 4114, 4116 och 4131 ytterligare med följande nya funktioner: RTD-sensorer av koppar kan nu mätas vilket gör enheterna 4114, 4116 och 4131 perfekta för mätning av RTD:er i elektriska motorer och generatorer.


Vår nya, expanderade 0...100 % kontakthysteres (dödgång) gör att du kan programmera reläerna för maximalt intervall mellan kontaktinställningspunkt och återställningspunkt, vilket gör enheterna mer flexibla än någonsin.