Silkeborg Juni 2017_perfect

PR 7501 i världens största solvärmeanläggning

 
CO₂-neutral vid 2030. Det är det stora målet för Silkeborg kommun i Danmark, och sedan de öppnade världens största solvärmeanläggning i år, kommer de att kunna minska sina årliga utsläpp med cirka 15 700 ton.

I juni 2017 kunde det danska energibolaget Silkeborg Forsyning och deras entreprenör Arcon-Sunmark fira öppningen av världens största solvärmeverk. Projektet flyttar Silkeborgs kommun ett steg närmare att vara CO₂-neutralt år 2030 - och PR electronics är stolt över att vara en del av detta med 36 enheter av 7501 fältmonterad HART-temperaturtransmitter.

 

Den nya anläggningen, som har byggts på bara sju månader, har solceller som täcker cirka 156 700 m². Det kommer att producera 80 000 MWh per år - vilket kommer att täcka 20 procent av det årliga behovet när det gäller uppvärmning i Silkeborg. Under sommarmånaderna producerar anläggningen emellertid tillräckligt med värme för att täcka alla värmebehov i området. 

 

7501 den fältmonterade HART temperaturtransmittern

 

PR 7501 är konstruerad för de hårda och farliga omgivningarna som ofta finns i dagens processindustrier och har en explosionssäker / flamskyddad konstruktion med ett flertal olika monterings- och förtrådningsalternativ. Global överensstämmelse säkerställs genom ett brett spektrum av farliga områden och marina godkännanden.

 

  

PR 7501s klassledande högupplösta display har en 5-siffrig avläsning, radiellt stapeldiagram och process / diagnosrelaterad text. Detta förstärks ytterligare av en energieffektiv bakgrundsbelysning, som kan vara vit eller röd, och till och med blinka vid felindikering. Användarvänlighet förbättras ytterligare av det unika och patentsökta lokala operatörsgränssnittet

 

Läs mer om PR 7501 här.