Aa 700X339

När man bygger ett tryckluftssystem som ska användas i potentiellt explosiva miljöer inom olje- och gasindustrin är säkerhet och tillförlitlighet livsviktigt

 
Att det räckte med en enda lättanvänd enhet som kunde hantera alla säkerhetsrelaterade signaler var en betydande fördel när Avelairs säkra system skulle implementeras och underhållas …

 

Avelair är en OEM-tillverkare av skräddarsydda tryckluftssystem för många olika industrisektorer och användningsområden. Deras erfarna teknikteam designar, bygger och testar alla systemen i deras egen anläggning i Storbritannien.

 

För att utforma ett tryckluftssystem som uppfyller ATEX behövde Avelair en partner som kunde erbjuda dem omfattande certifiering och dokumentation, så att de kunde färdigställa en ingående livscykeldokumentation för systemets säkerhet.

 

     

 

Matt Hart, som ingår i Avelairs teknikteam, förklarar varför Avelair valde PR electronics som partner och leverantör av signalomvandlingsenheter:


”PR electronics identifierade snabbt vårt behov av enheter med fullständig SIL-certifiering för maskinvara och programvara och fullständig FMEDA för att underlätta vår egna systemfelanalys. De svarade snabbt och levererade säkerhetsrelaterade signalomvandlare som kunde användas i IS-kretsar (Intrinsically Safe) och en vanlig version som kunde användas i andra säkerhetsrelaterade kretsar.”

 

Minskat utbildningsbehov och kortare driftsättning  

”Att det räckte med en enda lättanvänd enhet som kunde hantera alla våra säkerhetsrelaterade signaler var en betydande fördel när vi skulle implementera och underhålla våra säkra system, och detta innebär en avsevärd minskning av risken för systemfel i de här faserna av systemets livscykel. Att det var så tydligt och enkelt att koppla in PR electronics-enheten i systemet var en stor fördel, eftersom detta minskade behovet av utbildning och snabbade upp driftsättningen på anläggningarna”, säger Matt Hart och avslutar:


”Vi arbetade i ett nära samarbete med PR electronics i det här projektet, vi har båda samma värden, och PR electronics hjälpte oss att skapa det säkraste möjliga systemet.
Nu har vi vad vi tror är marknadens säkraste och mest tillförlitliga tryckluftssystem för användning i potentiellt explosiva miljöer.”

 

 

 

 

De PR-enheter som installerades …

 

Tack!

Vi vill rikta ett stort tack till Matt Hart, Avelair, för hans deltagande i den här artikeln.

 

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(81 röster)