Chemical Plant Application 700X348

Ny utformning av elinstallationen för en blandningsstation i ett Ex-område

 
Flexibilitet, säkerhet och användarvänlighet stod högst på listan över krav när en kemikalietillverkare letade efter temperaturomvandlare till ett projekt där de skulle göra om en blandningsstation… Idag kan temperaturomvandlarna på blandningsstationen läsas av och konfigureras lokalt på ett säkert, snabbt och enkelt sätt – i stället för att använda en fjärransluten dator.

 

((Anonymiserad kundberättelse från en kemikalieanläggning).

 

Blandningsstationen behövde en ny elinstallation

2014 beslöt en medlem i underhållsteamet på anläggningen att göra om elinstallationen för en blandningsstation som låg i ett Ex-område. Stationen används för testproduktion och simulering samt för utbildning.

 

Målet var att få en mer flexibel installation med lokal och lättläst indikation, där det också skulle gå att snabbt programmera de temperaturomvandlare som var anslutna till de givare som övervakade pumpar och blandare, och detta utan att kompromissa med enhetens precision eller stabilitet.

 

Lättinstallerad och lättprogrammerad lösning

För den här tillämpningen behövde underhållsteamet en temperaturomvandlare som var lätt att installera och programmera lokalt. Detta löstes genom att vi använde den löstagbara displayen PR 4501 som kan fästas på framsidan av enheterna.

 

Den färdiga installationen bestod av tjugofem PR 9113B-omvandlare monterade på DIN-skena och strömskena samt tjugofem löstagbara PR 4501-displayer. PR 9113B och displayen är SIL 2-certifierade och fullständigt utvärderade enligt IEC 61508.

 

Lösningen är enkel och ändå flexibel, eftersom det är enkelt att installera och ta bort modulerna i den – en lösning som är säker att arbeta med. Med displayen på framsidan av enheterna kan underhållspersonalen läsa av data från givarna, se om en givare inte fungerar som förväntat, konfigurera omvandlarna och mycket mer.

 

 

De installerade temperatur/mA-konverterarna PR 9113B till höger.

 

Den nya installationen har fungerat som väntat och har gjort det möjligt att arbeta med installationen på plats i stället för från en fjärransluten dator.

 

Tillämpning:

 

Enkel och exakt kalibrering

Det är enkelt att precisionskalibrera temperatur-/mA-konverteraren PR 9113B på plats tillsammans med programmeringsfronten 4501 – dvs. utan att använda externa kalibreringsverktyg eller en dator.

Enheten kan processkalibreras vid två punkter för att passa till en viss insignal. En låg insignal (inte nödvändigtvis 0 %) ställs in och det faktiska värdet anges. Sedan ställs värdet för en hög insignal (inte nödvändigtvis 100 %) och det faktiska värdet anges. När användaren väljer att använda sin kalibrering fungerar enheten sedan enligt de justeringar som gjorts.

 

Om användaren senare avbryter detta i menyn eller väljer en annan typ av insignal återgår enheten till fabrikskalibreringen.

 

Användaren kan också spara en säkerhetskopia av kalibreringen med PR 4590 ConfigMate, som kan fungera som en dockningsstation för programmeringsfronten 4501 så att 4501 kan anslutas till en dator och till programvaran PR PReset. När kalibreringsinställningarna sparats på datorn kan de också skrivas ut.

 

 

Kalibreringsmenyn på 4501.

 

Snabbare kalibrering med den nya installationen

Efter installationen märkte underhållsteamet att de sparade mycket tid på att använda de löstagbara 4501-displayerna vid kalibrering jämfört med den tidigare installationen och det ”gamla” sättet att kalibrera systemet.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(23 röster)