Pentronic temperaturgivare passar perfekt för PR-temperaturtransmittrar i utrustning över hela världen

 
Pentronic värdesätter PR-produkternas förmåga att lösa kundernas problem samt att PR-enheterna har hög kvalité och är enkla att använda …

Pentronic är en ledande tillverkare av temperaturgivare med säte i Gunnebo. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer termoelement och Pt100-resistanstermometrar (RTD:er), kablar och kontakter. De bearbetar även anslutningar samt marknadsför IR-pyrometrar, transmittrar och instrument som indikatorer, regulatorer, loggrar och utrustning för temperaturkalibrering. Pentronics temperaturgivare finns i utrustning över hela världen.

 

Foto från pentronic.se

 

Pentronic and PR electronics have been working together for more than twenty years. Pentronic values PR poducts’ ability to solve their customers’ problems and the quality and ease of use of PR devices. Per Bäckström, Sales Engineer at Pentronic, explains:

 

Pentronic och PR electronics har samarbetat i mer än tjugo år. Pentronic värdesätter PR-produkternas förmåga att lösa kundernas problem samt att PR-enheterna har hög kvalité och är enkla att använda. Per Bäckström, försäljningsingenjör på Pentronic, förklarar:

 

Exceptionella EMC-prestanda

”Den största fördelen med vårt partnerskap är att vi kan lita på PR. Produkterna är mycket tillförlitliga och löser kundernas problem. Låt mig ge ett exempel: i ett av våra projekt hade vi problem med en miljö med mycket brus. Det elektriska bruset påverkade temperaturmätningens exakthet. Vi bestämde oss för att använda en PR-transmitter och det löste problemet.”

 

Enkelt att konfigurera

Per Bäckström är inte bara nöjd med PR-produkternas prestanda, han tycker också om att transmittrarna är flexibla och enkla att använda:

 

”Vi introducerade en av PR:s temperaturindikatorer för en av våra kunder. Han blev lite förvånad när han upptäckte att han inte behövde använda manualen för att göra konfigurationen”, tillägger Per Bäckström.

 

Så här levererar PR electronics smartare prestanda till Pentronic:

Per Bäckström berättar om Pentronics partnerskap med PR electronics – se videon (på engelska) :

 

 

 

Tack!

Vi vill rikta ett stort tack till Per Bäckström på Pentronic för hans deltagande i den här artikeln och videon.

 

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss