Membranfilterpress

 
Signalomvandling

 

 

 

Ett fast överskott av fina partiklar filtreras ut från destillationsåterstoden och används som bränsle i energiproduktion eller som substrat som kan förädlas vidare till olika produkter. Processvattnet skickas till biogasanläggningen på fabriken. Alla processvattenflöden från anläggningen behandlas biologiskt innan de släpps ut.

 

DP-transmittrar används för att mäta tryckskillnaden i membranfilterpressen och säkerställa att systemet är så stabilt som möjligt.

 

Varje DP-transmitter drivs av universaltransmittern PR 4114 med ansluten display/programmeringsfront PR 4510. 4114 omvandlar också DP-signalen till en 0...10 VDC, vilket krävs för PLC. Denna lösning gör det enkelt att kalibrera processen med tryckknapparna på den löstagbara programmeringsenheten 4510.

 

Tillämpning:

 Vill du ha mer information? Kontakta oss.