Hemicellulosaförbehandling

 
Linearisering/omvandling

 

 

 

Förbehandlingen är det första steget i cellulosaetanolprocessen. Syftet med förbehandlingen är att göra cellulosan mer benägen att brytas ned så att den blir klar för enzymhydrolyssteget. Hemicellulosan, som är uppbyggd av olika monosackarider med fem eller sex kolatomer, läcks ut vid lågt pH-värde och vid en temperatur > 170°C. Två flödesreaktorer körs i serie. Vid svagsyrahydrolys i två steg används den första reaktorn för hemicellulosahydrolys, och i den andra reaktorn bryts cellulosan ned vid en förhöjd temperatur på > 200°C.

 

Korrekt mätning och styrning av pH-värdet krävs i båda processerna för att få ut ett så högt utbyte som möjligt. Båda pH-givarna ansluts till en PR 5116A programmerbar transmitter, som lineariserar mV-utsignalen från pH-givaren och omvandlar mätvärdet till en 0...10 VDC som skickas till ett PLC-system.

 

Tillämpning:

 Vill du ha mer information? Kontakta oss.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss