Elektrostatiskt filter

 
Mätning av ström

 

 

I kolkraftverk används ett elektrostatiskt filter (ESP) som med hjälp av elektrostatisk laddning avlägsnar aska, damm och rök från rökgaser, så att de inte släpps ut i atmosfären.

 

Exakta mätningar av den primära elektrostatiska transformatorströmmen är nödvändiga för att hålla processen stabil. Genom att använda en 1000/1-strömtransformator ansluten till en PR 4179 AC/DC-transmitter, omvandlar PR 4179 AC-mätningen till en standardsignal på 4...20 mA till DCS:en. Med 2,3 kV isolation i PR 4179 får du utmärkt immunitet mot brus och ett skydd för den oisolerade PLC:n.

 

 

 Tillämpning:

 

 

 

Behöver du mer information? Välkommen att kontakta oss.